loadingimg

Wczytuję dane...
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Ostatnio oglądane
Regulamin

Firma zarejestrowana przez Wójta gminy Dobrzyniewo Duże w ewidencji działalności pod numerem 8/08 na dane
Midas Marcin Żmiejko
Czterech Wiatrów 5
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 966-171-97-50, regon: 200185980
Data rozpoczęcia działalności 21.01.2008 r.
.
Główny zakres działalności firmy to sprzedaż kompenentów IT, RTV, AGD.
.
Ceny przedstawione w naszych ofertach są cenami brutto.
.
ZAŁĄCZNIK A do regulaminu - odstąpienie od umowy (kliknij aby otworzyć)
.
ZAŁĄCZNIK B do regulaminu - polityka ochrony prywatności (kliknij aby otworzyć)
.
ZAŁĄCZNIK C do regulaminu - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (kliknij aby otworzyć)
.
ZAŁĄCZNIK D do regulaminu - Gwarancja sprzedawcy (kliknij aby otworzyć)

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2021 r. ustawy o prawach konsumenta opisane regulaminem sklepu internetowego prawa i obowiązki konsumentów w zakresie uprawnienia do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość oraz rękojmi za wady towarów wprost należy stosować i będą stosowane do osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.emidas24.pl nie są ofertą handlową a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Regulamin sklepu emidas24.pl obowiązujący od 15.08.2016

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, salonów sprzedaży emidas, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu emidas i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Sklep internetowy www.emidas24.pl dostępny pod adresem http://www.emidas24.pl, prowadzony jest przez firmę Midas Marcin Żmiejko, z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ul. ul. Czterech Wiatrów 5. Numer NIP: 966-171-97-50, REGON: 200185980.
..
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
1. Sklep http://www.emidas24.pl (zwany dalej emidas24.pl) prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu komputerowego, elektroniki użytkowej oraz AGD poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.emidas24.pl oraz w salonach sprzedaży wyżej wymienionych. Witryna http://www.emidas24.pl umożliwia składanie rezerwacji na towar wyszczególniony na stronie http://www.emidas24.pl
.
KUPUJĄCY, REJESTRACJA KONTA
2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient). W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w www.emidas24.pl , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z emidas24.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
Klienci mają możliwość korzystania z emidas24.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w emidas24.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na emidas24.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z emidas24.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres info@emidas.com.pl lub adres rejestrowy firmy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których emidas24.pl jest w trakcie realizacji rezerwacji złożonej przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowej rezerwacji.
.
W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w emidas24.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a emidas24.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez emidas24.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
.
PRODUKTY
3. Wszystkie towary oferowane w sklepie emidas24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W przypadkach, gdy przedmioty znajdują się w dziale „Outlet” mogą być używane bądź po naprawach serwisowych.
.
CENY
4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych emidas24.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
.
PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
5.1. Na wszystkie zrealizowane rezerwacje w sklepie internetowym emidas24.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta oraz sprzedawcy nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa rezerwację lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
..
5.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie emidas24.pl. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
.
WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

6. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC lub inne urządzenie z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.
.
CZAS DOSTARCZENIA REZERWACJI

7. Czas realizacji jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia rezerwacji do realizacji. Standardowo nie przekracza on 5 dni roboczych (dla rezerwacji złożonych do godziny 16:00 danego dnia), maksymalny czas realizacji to 30dni. Część towarów znajduje się w magazynie w jednym z krajów UE stąd wydłużenie wysyłki.
Produkty, które są dostępne na magazynie w Polsce od ręki wysyłane są z reguły w dzień zarezerwowania lub dnia następnego (roboczego). Produkty, które są dostępne fizycznie na magazynie w Polsce poznają Państwo po krótkim czasie realizacji (1-2dni).
.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego sklepu, o możliwości odebrania zarezerwowanego produktu Klient informowany jest drogą elektroniczną. Rezerwację należy odebrać w ciągu 7dni, na wyraźną prośbę klienta, może zostać wydłużony do 14 dni.
.
Przesyłki paczkomatem realizowane są dwa, trzy razy w tygodniu.
.
Emidas24.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne lub zostały uszkodzone przed wysyłką, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
.
SPOSÓB REALIZACJI REZERWACJI (DOSTARCZENIA TOWARU), KONTAKT Z KONSUMENTEM

8. Zarezerwowane towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania rezerwacji:
a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)
b) Odbiór rezerwacji w salonie sprzedaży
c) Odbiór rezerwacji w paczkomacie.
d) Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki paczkowe ubezpieczone są do pełnej kwoty produktu, przesyłki listowne polecone do 20x krotności opłaty poniesionej za listy polecony, listy zwykłe nie są ubezpieczone).
.
Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w emidas24.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
.
W przypadku zapłaty przelewem Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zarezerwowany produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż 14 dni od dnia rezerwacji towaru.
.
Rezerwację można składać poprzez stronę internetową www.emidas24.pl lub adres e-mail: magazyn@emidas.com.pl
.
9. Po złożeniu rezerwacji otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji rezerwacji. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Państwa ustalając szczegóły realizacji rezerwacji.
.
FORMY ZAPŁATY
10. Możliwe są następujące formy zapłaty za rezerwację:
a) przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi/w paczkomacie przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach emidas24.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu rezerwacji. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w emidas24.pl, sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy (pobranie). Maksymalna kwota zamówienia za pobraniem to 5000zł.
b) przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu rezerwacji, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.
c) kartą płatniczą, za pośrednictwem Przelewy24 - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Pobierane jest 2,5% prowizji od płatności (koszty manipulacyjne).
.
MOMENT ZAWARCIA UMOWY
11. Klient w Sklepie emidas24.pl może:
1) złożyć ofertę kupna i tym samym zarezerwować produkt, który następnie, po potwierdzeniu przez emidas24.pl, kupi w Sklepie fizycznym w Białymstoku (wskazanym na stronach internetowych sklepu) - w przypadku Rezerwacji Umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie fizycznym na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
2) złożyć ofertę kupna i tym samym zarezerwować produkt, a po potwierdzeniu oferty przez emidas24.pl kupi (zamówi) wybrane Produkty tj. zawrze Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.

Po złożeniu przez Klienta oferty kupna Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu oferty kupna a tym samym zarezerwowania towaru (przy czym zostanie przypisany indywidualny numer rezerwacji),
2. e-mail potwierdzający przyjęcie przez sklep oferty wysłanej przez Klienta oraz zawarcie umowy, treści tytułu wiadomości "Dziękujemy za złożenie oferty na produkty z naszej oferty. Twoja rezerwacja o numerze xxx została przekazana do realizacji".
.
PŁATNOŚCI
12. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania rezerwacji.
W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie oraz o znacznej wartości będziemy wnosili o zaliczkę.
.
REALIZACJA CZĘŚCIOWA REZERWACJI
13. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedną rezerwację złożoną w ramach emidas24.pl, sklep może samodzielnie zdecydować o podziale rezerwacji na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu rezerwacji nie ulega zmianie.
.
GWARANCJA, SERWIS
14. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Jeżeli produkt posiada zewnętrzną gwarancją to jej treść i czas udzielenia każdego produktu widnieje w jego opisie. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
.
W przypadku reklamacji z ustawy konsumenckiej należy skontaktować się z serwisem sprzedawcy poprzez e-mail: serwis@emidas.com.pl lub poprzez telefon: 85 8730455, zostaną udzielone wszystkie wskazówki na temat postępowania reklamacyjnego.
.
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: serwis@emidas.com.pl lub poprzez telefon: 85 8730455.

Treść gwarancji sprzedawcy stanowi załącznik D do regulaminu (kliknij aby otworzyć).
.
OPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
15. emidas24.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
.
TRYB REKLAMACYJNY
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że emidas24.pl. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez emidas24.pl albo emidas24.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni emidas24.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi emidas24.pl.
.
W celu odesłania reklamacji na koszt Sklepu klient powinien skontaktować się poprzez adres e-mail: serwis@emidas.com.pl lub telefonicznie 85 8730455 w celu uzyskania dokładnych szczegółów na temat w/w wysyłki.
.
WARUNKI RĘKOJMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
17. Rękojmia (dotyczy tylko przedsiębiorców, relacja przedsiębiorca-przedsiębiorca) zakup na fakturę VAT związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.

Rękojmią (przedsiębiorcy) objęte są transakcje dokonane do 16.04.2016 roku.
Od 17.04.2016 rękojmia dla przedsiębiorców jest wyłączona. Obowiązuje gwarancja.
1 W przypadku rękojmi przedsiębiorca zakupiony przedmiot dostarcza do serwisu sprzedawcy na własny koszt. Produkt odsyłany jest na koszt sprzedawcy.
2 Wadliwy produkt jest w kolejności: naprawiany, jeżeli nie ma możliwości naprawy - wymieniony na nowy, jeżeli nie ma możliwości naprawy lub wymiany następuje zwrot pieniędzy. O sposobie zakończenia reklamacji decyduje sprzedawca. Produkt może być naprawiany wielokrotnie. Artykuły 560, 561 kodeksu cywilnego są wyłączone.
3 W przypadku gdy nie ma możliwości naprawienia lub wymiany reklamowanego przedmiotu na rzecz nową o tych samych lub podobnych właściwościach sprzedawca zwraca kupującemu wartość produktu bez dodatkowych kosztów (np. kosztów przesyłki). Kwota zwracana jest na podstawie korekty do faktury, której otrzymanie, strona kupująca, musi potwierdzić pisemnie. Dopiero po otrzymaniu podpisanej korekty lub oświadczeniu pisemnym, że taka korekta została odebrana następuje zwrot należności.
4 Sprzedawca nie ponosi kosztów montażu i demontażu wadliwego produktu.
5 W szczególności sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez przedsiębiorcę szkodę (utracone korzyści i stratę majątkową) w przypadku wadliwego produktu.
6 Rękojmia wynosi 12 miesięcy.
7 W przypadku gdy reklamowane urządzenie nie będzie wykazywać wad wg. opisu zostania wystawiona faktura na kwotę 40zł brutto tytułem opłaty transportowej i usługi serwisowej (sprawdzenie produktu).
8 W przypadku gdy produkt objęty jest zewnętrzną gwarancją producenta rękojmia sprzedawcy jest wyłączona (nie obowiązuje).
9 W przypadku gdy urządzenie wykorzystuje do pracy materiały eksploatacyjne (np. drukarka - tusze, toner) muszą zostać dołączone te, które znajdowały się w urządzeniu w momencie powstania wady. W przeciwnym przypadku naprawa nie będzie możliwa. Sprzedawca nie ponosi kosztów zużytych materiałów eksploatacyjnych w toku przeprowadzonej naprawy.

Pozostałe niezawarte powyżej, w punkcie 17, kwestie reguluje kodeks cywilny.
.
ZWROT BEZ PODANIA PRZYCZNY
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik A do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. Odstąpienie od umowy przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom.
.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
.
Przesyłkę na własny koszt należy nadać na adres:
Magazyn Electric Midas - budynek TELKA (za oczyszczalnią ścieków)
Produkcyjna 108
15-680 Białystok
.
Pełne regulacje nt. Zwrotu znajdą Państwo w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (załącznik C).
.
ZWROT ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w emidas24.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą e-mail na adres info@emidas.com.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez emidas24.pl dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu emidas24.pl – Midas, ul. Czterech Wiatrów 5, 16-002 Dobrzyniewo Duże.
.
CHARAKTER INFORMACYJNY OFERTY
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu http://www.emidas24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają charakter informacyjny (zgodnie z art. 71 k.c.). Klient składając rezerwację za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu emidas24.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
.
PRZETWARZANIE DANYCH

21. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę rezerwacji (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
.
22. Podane przez Klientów dane osobowe emidas24.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr B do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w emidas24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w emidas24.pl. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
.
23. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 19.
.
ZAMIANA REGULAMINU
24. emidas24.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach emidas24.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez emidas24.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że rezerwacje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
.
25. Klienci o zmianie zostaną poinformowani niezwłocznie. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z emidas24.pl.
.
26. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
.
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
27. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez emidas24.pl. w ramach emidas24.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne, Klient ma możliwość wyboru sądu (miejscowość) wg. własnego uznania  i wygody.

Firma Midas Marcin Żmiejko nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id1480   W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.   

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij