loadingimg

Wczytuję dane...
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Regulamin

Firma zarejestrowana przez Wójta gminy Dobrzyniewo Duże w ewidencji działalności pod numerem 8/08 na dane
Midas Marcin Żmiejko
Czterech Wiatrów 5
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 966-171-97-50, regon: 200185980
Data rozpoczęcia działalności 21.01.2008 r.
.
Główny zakres działalności firmy to sprzedaż kompenentów IT, RTV, AGD.
.
Ceny przedstawione w naszych ofertach są cenami brutto.
.
ZAŁĄCZNIK A do regulaminu - odstąpienie od umowy (kliknij aby otworzyć)
.
ZAŁĄCZNIK B do regulaminu - polityka ochrony prywatności (kliknij aby otworzyć)
.
ZAŁĄCZNIK C do regulaminu - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (kliknij aby otworzyć)
.
ZAŁĄCZNIK D do regulaminu - Gwarancja sprzedawcy (kliknij aby otworzyć)

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.emidas24.pl nie są ofertą handlową a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Regulamin sklepu emidas24.pl obowiązujący od 15.08.2016

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, salonów sprzedaży emidas, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu emidas i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Sklep internetowy www.emidas24.pl dostępny pod adresem http://www.emidas24.pl, prowadzony jest przez firmę Midas Marcin Żmiejko, z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ul. ul. Czterech Wiatrów 5. Numer NIP: 966-171-97-50, REGON: 200185980.
..
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
1. Sklep http://www.emidas24.pl (zwany dalej emidas24.pl) prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu komputerowego, elektroniki użytkowej oraz AGD poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.emidas24.pl oraz w salonach sprzedaży wyżej wymienionych. Witryna http://www.emidas24.pl umożliwia składanie rezerwacji na towar wyszczególniony na stronie http://www.emidas24.pl
.
KUPUJĄCY, REJESTRACJA KONTA
2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient). W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w www.emidas24.pl , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z emidas24.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
Klienci mają możliwość korzystania z emidas24.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w emidas24.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na emidas24.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z emidas24.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres info@emidas.com.pl lub adres rejestrowy firmy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których emidas24.pl jest w trakcie realizacji rezerwacji złożonej przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowej rezerwacji.
.
W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w emidas24.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a emidas24.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez emidas24.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
.
PRODUKTY
3. Wszystkie towary oferowane w sklepie emidas24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W przypadkach, gdy przedmioty znajdują się w dziale „Outlet” mogą być używane bądź po naprawach serwisowych.
.
CENY
4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych emidas24.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
.
PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
5.1. Na wszystkie zrealizowane rezerwacje w sklepie internetowym emidas24.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta oraz sprzedawcy nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa rezerwację lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
..
5.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie emidas24.pl. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
.
WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

6. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC lub inne urządzenie z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.
.
CZAS DOSTARCZENIA REZERWACJI

7. Czas realizacji jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia rezerwacji do realizacji. Standardowo nie przekracza on 5 dni roboczych (dla rezerwacji złożonych do godziny 16:00 danego dnia), maksymalny czas realizacji to 30dni. Część towarów znajduje się w magazynie w jednym z krajów UE stąd wydłużenie wysyłki.
Produkty, które są dostępne na magazynie w Polsce od ręki wysyłane są z reguły w dzień zarezerwowania lub dnia następnego (roboczego). Produkty, które są dostępne fizycznie na magazynie w Polsce poznają Państwo po krótkim czasie realizacji (1-2dni).
.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego sklepu, o możliwości odebrania zarezerwowanego produktu Klient informowany jest drogą elektroniczną. Rezerwację należy odebrać w ciągu 7dni, na wyraźną prośbę klienta, może zostać wydłużony do 14 dni.
.
Przesyłki paczkomatem realizowane są dwa, trzy razy w tygodniu.
.
Emidas24.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne lub zostały uszkodzone przed wysyłką, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
.
SPOSÓB REALIZACJI REZERWACJI (DOSTARCZENIA TOWARU), KONTAKT Z KONSUMENTEM

8. Zarezerwowane towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania rezerwacji:
a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)
b) Odbiór rezerwacji w salonie sprzedaży
c) Odbiór rezerwacji w paczkomacie.
d) Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki paczkowe ubezpieczone są do pełnej kwoty produktu, przesyłki listowne polecone do 20x krotności opłaty poniesionej za listy polecony, listy zwykłe nie są ubezpieczone).
.
Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w emidas24.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
.
W przypadku zapłaty przelewem Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zarezerwowany produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż 14 dni od dnia rezerwacji towaru.
.
Rezerwację można składać poprzez stronę internetową www.emidas24.pl lub adres e-mail: magazyn@emidas.com.pl
.
9. Po złożeniu rezerwacji otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji rezerwacji. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Państwa ustalając szczegóły realizacji rezerwacji.
.
FORMY ZAPŁATY
10. Możliwe są następujące formy zapłaty za rezerwację:
a) przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi/w paczkomacie przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach emidas24.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu rezerwacji. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w emidas24.pl, sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy (pobranie). Maksymalna kwota zamówienia za pobraniem to 5000zł.
b) przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu rezerwacji, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.
c) kartą płatniczą, za pośrednictwem Przelewy24 - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Pobierane jest 2,5% prowizji od płatności (koszty manipulacyjne).
.
MOMENT ZAWARCIA UMOWY
11. Klient w Sklepie emidas24.pl może:
1) złożyć ofertę kupna i tym samym zarezerwować produkt, który następnie, po potwierdzeniu przez emidas24.pl, kupi w Sklepie fizycznym w Białymstoku (wskazanym na stronach internetowych sklepu) - w przypadku Rezerwacji Umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie fizycznym na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
2) złożyć ofertę kupna i tym samym zarezerwować produkt, a po potwierdzeniu oferty przez emidas24.pl kupi (zamówi) wybrane Produkty tj. zawrze Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.

Po złożeniu przez Klienta oferty kupna Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu oferty kupna a tym samym zarezerwowania towaru (przy czym zostanie przypisany indywidualny numer rezerwacji),
2. e-mail potwierdzający przyjęcie przez sklep oferty wysłanej przez Klienta oraz zawarcie umowy, treści tytułu wiadomości "Dziękujemy za złożenie oferty na produkty z naszej oferty. Twoja rezerwacja o numerze xxx została przekazana do realizacji".
.
PŁATNOŚCI
12. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania rezerwacji.
W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie oraz o znacznej wartości będziemy wnosili o zaliczkę.
.
REALIZACJA CZĘŚCIOWA REZERWACJI
13. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedną rezerwację złożoną w ramach emidas24.pl, sklep może samodzielnie zdecydować o podziale rezerwacji na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu rezerwacji nie ulega zmianie.
.
GWARANCJA, SERWIS
14. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Jeżeli produkt posiada zewnętrzną gwarancją to jej treść i czas udzielenia każdego produktu widnieje w jego opisie. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
.
W przypadku reklamacji z ustawy konsumenckiej należy skontaktować się z serwisem sprzedawcy poprzez e-mail: serwis@emidas.com.pl lub poprzez telefon: 85 8730455, zostaną udzielone wszystkie wskazówki na temat postępowania reklamacyjnego.
.
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: serwis@emidas.com.pl lub poprzez telefon: 85 8730455.

Treść gwarancji sprzedawcy stanowi załącznik D do regulaminu (kliknij aby otworzyć).
.
OPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
15. emidas24.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
.
TRYB REKLAMACYJNY
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że emidas24.pl. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez emidas24.pl albo emidas24.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni emidas24.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi emidas24.pl.
.
W celu odesłania reklamacji na koszt Sklepu klient powinien skontaktować się poprzez adres e-mail: serwis@emidas.com.pl lub telefonicznie 85 8730455 w celu uzyskania dokładnych szczegółów na temat w/w wysyłki.
.
WARUNKI RĘKOJMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
17. Rękojmia (dotyczy tylko przedsiębiorców, relacja przedsiębiorca-przedsiębiorca) zakup na fakturę VAT związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.

Rękojmią (przedsiębiorcy) objęte są transakcje dokonane do 16.04.2016 roku.
Od 17.04.2016 rękojmia dla przedsiębiorców jest wyłączona. Obowiązuje gwarancja.
1 W przypadku rękojmi przedsiębiorca zakupiony przedmiot dostarcza do serwisu sprzedawcy na własny koszt. Produkt odsyłany jest na koszt sprzedawcy.
2 Wadliwy produkt jest w kolejności: naprawiany, jeżeli nie ma możliwości naprawy - wymieniony na nowy, jeżeli nie ma możliwości naprawy lub wymiany następuje zwrot pieniędzy. O sposobie zakończenia reklamacji decyduje sprzedawca. Produkt może być naprawiany wielokrotnie. Artykuły 560, 561 kodeksu cywilnego są wyłączone.
3 W przypadku gdy nie ma możliwości naprawienia lub wymiany reklamowanego przedmiotu na rzecz nową o tych samych lub podobnych właściwościach sprzedawca zwraca kupującemu wartość produktu bez dodatkowych kosztów (np. kosztów przesyłki). Kwota zwracana jest na podstawie korekty do faktury, której otrzymanie, strona kupująca, musi potwierdzić pisemnie. Dopiero po otrzymaniu podpisanej korekty lub oświadczeniu pisemnym, że taka korekta została odebrana następuje zwrot należności.
4 Sprzedawca nie ponosi kosztów montażu i demontażu wadliwego produktu.
5 W szczególności sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez przedsiębiorcę szkodę (utracone korzyści i stratę majątkową) w przypadku wadliwego produktu.
6 Rękojmia wynosi 12 miesięcy.
7 W przypadku gdy reklamowane urządzenie nie będzie wykazywać wad wg. opisu zostania wystawiona faktura na kwotę 40zł brutto tytułem opłaty transportowej i usługi serwisowej (sprawdzenie produktu).
8 W przypadku gdy produkt objęty jest zewnętrzną gwarancją producenta rękojmia sprzedawcy jest wyłączona (nie obowiązuje).
9 W przypadku gdy urządzenie wykorzystuje do pracy materiały eksploatacyjne (np. drukarka - tusze, toner) muszą zostać dołączone te, które znajdowały się w urządzeniu w momencie powstania wady. W przeciwnym przypadku naprawa nie będzie możliwa. Sprzedawca nie ponosi kosztów zużytych materiałów eksploatacyjnych w toku przeprowadzonej naprawy.

Pozostałe niezawarte powyżej, w punkcie 17, kwestie reguluje kodeks cywilny.
.
ZWROT BEZ PODANIA PRZYCZNY
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik A do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. Odstąpienie od umowy przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom.
.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
.
Przesyłkę na własny koszt należy nadać na adres:
Magazyn Electric Midas - budynek TELKA (za oczyszczalnią ścieków)
Produkcyjna 108
15-680 Białystok
.
Pełne regulacje nt. Zwrotu znajdą Państwo w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (załącznik C).
.
ZWROT ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w emidas24.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą e-mail na adres info@emidas.com.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez emidas24.pl dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu emidas24.pl – Midas, ul. Czterech Wiatrów 5, 16-002 Dobrzyniewo Duże.
.
CHARAKTER INFORMACYJNY OFERTY
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu http://www.emidas24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają charakter informacyjny (zgodnie z art. 71 k.c.). Klient składając rezerwację za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu emidas24.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
.
PRZETWARZANIE DANYCH

21. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę rezerwacji (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
.
22. Podane przez Klientów dane osobowe emidas24.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr B do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w emidas24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w emidas24.pl. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
.
23. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 19.
.
ZAMIANA REGULAMINU
24. emidas24.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach emidas24.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez emidas24.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że rezerwacje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
.
25. Klienci o zmianie zostaną poinformowani niezwłocznie. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z emidas24.pl.
.
26. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
.
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
27. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez emidas24.pl. w ramach emidas24.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne, Klient ma możliwość wyboru sądu (miejscowość) wg. własnego uznania  i wygody.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
.
.
..
Regulamin sklepu emidas24.pl obowiązujący do 24.12.2014
.
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, salonów sprzedaży emidas, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu emidas i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Sklep internetowy www.emidas24.pl dostępny pod adresem http://www.emidas24.pl, prowadzony jest przez firmę Midas Marcin Żmiejko, z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ul. ul. Czterech Wiatrów 5. Numer NIP: 966-171-97-50, REGON: 200185980.
.
Salony sprzedaży:
Sklep Komputerowy Electric Midas
Armii Krajowej 3 lokal 4
15-661 Białystok
telefon: 85 8730455
.
Sklep Komputerowy Electric Midas
Targowa 33a lokal 30
03-728 Warszawa
telefon komórkowy: 536 961 367
.
.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
1. Sklep http://www.emidas24.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu komputerowego oraz elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.emidas24.pl oraz w salonach sprzedaży wyżej wymienionych. Witryna http://www.emidas24.pl umożliwia składanie rezerwacji na towar wyszczególniony na stronie http://www.emidas24.pl
.
KUPUJĄCY
2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).
.
PRODUKTY
3. Wszystkie towary oferowane w sklepie http://www.emidas24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
.
CENY
4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://www.emidas24.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
.
PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
5.1. Na wszystkie zrealizowane rezerwacje w sklepie internetowym http://www.emidas24.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa rezerwację lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
.
5.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie http://www.emidas24.pl. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).
.
WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
6. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.
.
CZAS DOSTARCZENIA REZERWACJI
7. Czas realizacji jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia rezerwacji do realizacji. Standardowo nie przekracza on 10 dni roboczych (dla rezerwacji złożonych do godziny 16:00 danego dnia), maksymalny czas realizacji to 30dni. Część towarów znajduje się w magazynie w jednym z krajów UE stąd wydłużenie wysyłki.
Produkty, które są dostępne na magazynie w Polsce od ręki wysyłane są z reguły w dzień zarezerwowania lub dnia następnego (roboczego). Produkty, które są dostępne fizycznie na magazynie w Polsce poznają Państwo po krótkim czasie realizacji, przykład:

.
Przesyłki paczkomatem realizowane są raz w tygodniu.

Electric Midas dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
.
SPOSÓB REALIZACJI REZERWACJI (DOSTARCZENIA TOWARU)
8. Zarezerwowane towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania rezerwacji:
a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)
b) Odbiór rezerwacji w salonie sprzedaży
c) Odbiór rezerwacji w paczkomacie.
d) Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Za moment zawarcia umowy uważa się odbiór przesyłki po ówczesnym sprawdzeniu jej stanu w obecności doręczyciela lub w momencie odbioru osobitego rezerwacji.
.
PŁATNOŚCI
9. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania rezerwacji.
W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie oraz o znacznej wartości bedzięmy wnosili o zaliczkę.
..
Wybierając formę płatności PayPal, oraz realizację wysyłkową (kurier/poczta Polska), realizacja rezerwacji może obejmować tylko i wyłącznie adresy wysyłkowe (Klienta/Kupującego), które zostały zdefiniowane w profilu użytkownika, konta PayPal.
.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA
10. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu http://www.emidas24.pl, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.
.
11. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy http://www.emidas24.pl na adres głównego serwisu.
.
12. W przypadku odstąpienia od umowy należności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia.
.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE
14. Towary oferowane w sklepie internetowym http://www.emidas24.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu http://www.emidas24.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru. Gwarancja producenta nie wyłącza uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową oraz rękojmi.
.
15. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
.
RĘKOJMIA
16. Rękojmia (dotyczy tylko przedsiębiorców, relacja przedsiębiorca-przedsiębiorca) zakup na fakturę VAT związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.
16.1 W przypadku rękojmi przedsiębiorca zakupiony przedmiot dostarcza do serwisu sprzedawcy na własny koszt. Produkt odsyłany jest na koszt sprzedawcy.
16.2 Wadliwy produkt jest w kolejności: naprawiany, jeżeli nie ma możliwości naprawy - wymieniony na nowy, jeżeli nie ma możliwości naprawy lub wymiany następuje zwrot pieniędzy. Produkt może być naprawiany wielokrotnie. Artykuł 560 § 1 kodeksu cywilnego jest wyłączony.
16.3 W przypadku gdy nie ma możliwości naprawienia lub wymiany reklamowanego przedmiotu na rzecz nową o tych samych lub podobnych właściwościach sprzedawca zwraca kupującemu wartość produktu bez dodatkowych kosztów (np. kosztów przesyłki). Kwota zwracana jest na podstawie korekty do faktury, której otrzymanie, strona kupująca, musi potwierdzić pisemnie. Dopiero po otrzymaniu podpisanej korekty lub oświadczeniu pisemnym, że taka korekta została odebrana następuje zwrot należności.
16.4 Sprzedawca nie ponosi kosztów montażu i demontażu wadliwego produktu.
16.5 W szczególności sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez przedsiębiorcę szkodę (utracone korzyści i stratę majątkową) w przypadku wadliwego produktu.
16.6 Rękojmia wynosi 12 miesięcy.
16.7 W przypadku gdy reklamowane urządzenie nie będzie wykazywać wad wg. opisu zostania wystawiona faktura na kwotę 40zł brutto tytułem opłaty transportowej i usługi serwisowej (sprawdzenie produktu).
16.8 W przypadku gdy produkt objęty jest zewnętrzną gwarancją producenta rękojmia sprzedawcy jest wyłączona (nie obowiązuje).
16.9 W przypadku gdy urządzenie wykorzystuje do pracy materiały eksploatacyjne (np. drukarka - tusze, toner) muszą zostać dołączone te, które znajdowały się w urządzeniu w momencie powstania wady. W przeciwnym przypadku naprawa nie będzie możliwa. Sprzedawca nie ponosi kosztów
zużytych materiałów eksploatacyjnych w toku przeprowadzonej naprawy.
.
Pozostałe niezawarte powyżej, w punkcie 16, kwestie reguluje kodeks cywilny.
.
17. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
.
18. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową
b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru
c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy
d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
.
19. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy dostarczyć, na adres sklepu http://www.emidas24.pl lub dostarczyć do salonu sprzedaży.
.
20. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).
.
21. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy. W przypadku braku informacji o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w ciągu 14 dni przyjmuje się, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.
.
22. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
.
23. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
24. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę rezerwacji (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
.
25. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest Midas Marcin Żmiejko, z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ul. ul. Czterech Wiatrów 5. Numer NIP: 966-171-97-50, REGON: 200185980
.
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
26. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu http://www.emidas24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają charakter informacyjny (zgodnie z art. 71 k.c.).
.
27. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

ZUFANE OPINIE CENEO.PL
28. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
.
29.  Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 28.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij