loadingimg

Wczytuję dane...
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Polityka prywatności, informacja o danych osobowych

Polityka prywatności (załącznik PDF).

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych  - Marcina Żmiejko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Midas Marcin Żmiejko, ul. Czterech Wiatrów 5, 16 - 002 Dobrzyniewo Duże dostępny jest w formie papierowej w siedzibie firmy.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że dostosowaliśmy nasza Politykę Prywatności do nowych przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), które wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Dzięki temu, dalej mogą Państwo korzystać z naszych usług w taki sam sposób jak dotychczas.

Zapewniamy, że Państwa dane są u nas bezpieczne i wykorzystywane we właściwy sposób, zgodnie z prawem.

W każdej chwili mają Państwo wgląd w swoje dane oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza Polityką Prywatności oraz Regulaminem.

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych:

Marcin Żmiejko prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Midas Marcin Żmiejko, ul. Czterech Wiatrów 5, 16 - 002 Dobrzyniewo Duże („Administrator”) w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym Administrator informuje, że:

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie państwa zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody:

W szczególności, jeżeli są Państwo:

  1. Klientem sklepu firmy Midas przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

  2. Klientem sklepu internetowego firmy Midas (dalej: e - sklep) przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach e- sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

  3. Klientem serwisu firmy Midas przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach realizowanych usług serwisowych e- sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

2. Podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). b).c) i lit. f) RODO;

3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą - przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

  1. Klientem sklepu firmy Midas przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w rama sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

  2. Klientem sklepu internetowego firmy Midas (dalej: e - sklep) przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach e- sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

  3. Klientem serwisu firmy Midas przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach realizowanych usług serwisowych e- sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. Dane osobowe zostały uzyskane przez Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);

8. Podanie danych jest dobrowolne: dla szczegółowo określonych celów Administratora podanie danych może być niezbędne dla wykonywania określonych transakcji lub czynności;

9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

10.Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij